Elev

”Med individuella pass har Ellenor hjälpt mig att hitta vägen till det som jag för länge sedan glämt – att stå, sitta och röra mig på ett naturligt sätt. Så som det var tänkt från början, innan stress och prestationskrav satte sina spår i hållning och rörelsemönster.”

Kommentarsfunktionen är stängd.