Rehab/Prehab Viryayoga

DSC_0669… ”Hur kan vi, trots begränsningar, återupptäcka vår inre kraft? I rehabyogan jobbar vi utifrån yogans arbetshypotes om individens inneboende styrka. Och vi vill, genom att hitta tillbaka till kroppen och andningen, återigen uppleva den inre kraften. Stärka HELA människan.

Flödet är uppbyggt på viryans metod och kan utföras stående, mot vägg eller på stol. Förutom att vi tar hjälp från stolar, jobbar vi med klossar, bolster, filtar och band och bollar. Lugnt och mjukt, med mycket stöd från läraren. Här får du fylla i en hälsodeklaration. För ditt bästa! Du får också kursdokument via mail.

I den fysiska delen av yoga handlar kroppspositionerna om att utöka eller bibehålla rörlighet, styrka och balans. (”Vanlig” flödesyoga idag, kan vara för fysiskt utmanande. I Rehab anpassar vi mer efter klassen.) Dessutom jobbar man med andningstekniker som kan ha flera positiva effekter på vårt välbefinnande.
I den filosofiska biten handlar det i mångt och mycket om att medvetandegöra tankemönster, få en större närvaro i nuet samt att hitta stärkande attityder för att hantera livets växlingar.

WHO World Health Organisation (2001) definierar rehabilitering som “användning av alla till buds stående medel för att minska effekten av begränsande och handikappande tillstånd och göra det möjligt för människor med funktionshinder att uppnå optimal social integration.” …I Viryan pratar vi mycket om ”Var Dags Förmåga”!

Nordiska yogainstitutet samlade en utvecklingsgrupp som bestod av sjukgymnaster, läkare, naprapater, onkolog sjuksköterska samt internationellt etablerade yogalärare (se fullständig presentation av teamet här) som har många års erfarenhet av klient/patientarbete samt att jobba med yoga utifrån ett biomekaniskt perspektiv. Därifrån har de utvecklat Rehab Viryayogan. En stabil grund för oss som lärare att stå på , med en grundkunskap om vissa sjukdomar/fysiska och psykiska hinder. (Har själv erfarenhet med några av dem.)

Målgrupper allmänt:
Personer som är i behov av rehabilitering och/eller vill hitta tillbaka till kroppen och andningen:
– efter trauma/skada
– efter operation/sjukdom
– under pågående behandling för att få förhöjd livskvalitet
– för att få förhöjd livskvalitet med kroniska sjukdomar
– för att kunna ändra negativa levnadsvanor
– för att bibehålla balans, styrka och smidighet

Målgrupper specifikt:
– Utmattningssyndrom
– Problem relaterade till dysfunktion i ryggraden
– Trauma/ idrottsskador
– Inflammatorisk ledsjukdom
– Geriatriska klienter/problem relaterat till åldrande
– Neurologiska sjukdomar (som MS, stroke och Parkinson)
– Förhöjd livskvalitet hos cancerpatienter som fått påverkan på stöd- och rörelseapparaten.

I sjukvården finns idag Mediyoga.

Rehab Viryayoga fokuserar mer på att stärka den naturliga rörelseapparaten, så den kommer i samklang med andning och sinne. Vi förhåller oss till själva förflyttningen och inte så mycket själva slutpositionen. Celler kommunicerar bl a genom belastning.”

(nordiskyoga.se)

Vill du läsa mer? Varför RehabViryayoga? av Robin Tåg