Viryayoga

Viryayogans Youtubekanal

nordiskyoga.se

 

 

”Viryayoga förenar det bästa från två världar!

De kunskapsbaserade, systematiska västerländska perspektiven samsas med det holistiska och andliga österländska.

Inom Viryayoga är vi intresserade av hur kroppen fungerar, hur leder och muskler böjs, sträcks och ansträngs. Men vi är också övertygade om att det INRE är minst lika viktigt och hur yogans urgamla läror kan göra oss nutida människor gladare, lugnare och mer harmoniska. Vi bryr oss både om ligament och de stora livsfrågorna. Ordet virya betyder kraft, energi och entusiasm på sanskrit. Viryayoga både ger och är exakt det.
Viryayoga är säker, rolig, givande och systematisk. Det är inte bara en yogaform, utan en METOD, ett sätt att arbeta med yoga på ett hållbart och hälsosamt sätt. Här kan du läsa om hur det började, vår värdegrund samt om Viryayogas metodik och hur vi tänker kring yoga, rörelselära och filosofi.”

(nordiskyoga.se)

Sammanfattning – Viryayogans metodik: Biomekanik (rörelselära), Glädje, Filosofi och 10 moduler.

Sammanfattning – Viryayogans värdegrund: Systematisk, Kunskapsbreddande, Inkännande, Perspektivgivande och Lekfull.

Elleyoga´s ”rena” Viryayogaklass är idag Rehab, men jag utgår alltid i mina möten med eleverna från Viryametoden och lägger till mina egna erfarenheter. Som Viryalärare fortskrider min utveckling och kunskapsnivå, genom mestadels Nordiska Yogainstitutet med regelbundenhet.

Med respekt och värme!